Prawo do odstąpienia od umowy

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

 

  • pisemnie na adres: Krzysztof Rajek, ul. Staszica 10/4, 60-527 Poznań
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@stopfoto.pl

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy” - poniżej. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres:

ul. Staszica 10/4,   60-527 Poznań,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Rays Foto Krzysztof Rajek ul. Staszica 10/4 60-527 Poznań

sklep@stopfoto.pl

+48 506 110 652

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja, ………………………………………………………………………………….……….., niniejszym informuję, że zgodnie z art. 27 USTAWY z dnia 30.05. 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) o prawach konsumenta odstępuję od poniższej umowy sprzedaży następujących towarów:

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………

Numer zamówienia i/lub nr dokumentu sprzedaży: ………………………………………….

Data odbioru towaru* : …………………………………..

Dane konsumenta

Imię i nazwisko*: ………………………………………………………….

Adres konsumenta:* ……………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Email: ……………………………………………..

Proszę dokonać zwrotu, zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionym do konsumenta kosztem dostawy- całkowitym**/ proporcjonalnym***, na wskazany rachunek bankowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Szczegóły dotyczące procedury zwrotu znajdują się w 8 pkt. Regulaminu Internetowego Sklepu www.stopfoto.pl

 

 

………………………………………..                                                                          …………………………………………

Miejscowość i data                                                                                                                  podpis konsumenta*

                                                                                                                          tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 

*wypełnić obowiązkowo

** obowiązuje przy całkowitym odstąpieniu od umowy

***obowiązuje przy częściowym odstąpieniu od umowy