Prawo do odstąpienia od umowy

Rays Foto Krzysztof Rajek ul. Kościelna 39F/15 60-537 Poznań

sklep@stopfoto.pl

+48 506 110 652

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja, ………………………………………………………………………………….……….., niniejszym informuję, że zgodnie z art. 27 USTAWY z dnia 30.05. 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) o prawach konsumenta odstępuję od poniższej umowy sprzedaży następujących towarów:

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………

Numer zamówienia i/lub nr dokumentu sprzedaży: ………………………………………….

Data odbioru towaru* : …………………………………..

Dane konsumenta

Imię i nazwisko*: ………………………………………………………….

Adres konsumenta:* ……………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Email: ……………………………………………..

Proszę dokonać zwrotu, zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionym do konsumenta kosztem dostawy- całkowitym**/ proporcjonalnym***, na wskazany rachunek bankowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Szczegóły dotyczące procedury zwrotu znajdują się w 8 pkt. Regulaminu Internetowego Sklepu www.stopfoto.pl

 

 

………………………………………..                                                                          …………………………………………

Miejscowość i data                                                                                                                  podpis konsumenta*

                                                                                                                                     tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 

*wypełnić obowiązkowo

** obowiązuje przy całkowitym odstąpieniu od umowy

***obowiązuje przy częściowym odstąpieniu od umowy